Sales Specialist

Location Bucuresti, Romania Job type Full-time

(RO version below)

Who are we?

We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.

In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

Who are we looking for?

As a Business Developer, you will be responsible for increasing sales for our services and building new relationships with event organizers in Romania and the rest of Europe. You will be working closely with them to understand their needs and challenges related to events and to demonstrate how Payvent solutions can meet these needs.

This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?

 • You will need to meet ambitious targets. You will track targeted market segments, and identify and create lists of potential clients to start the sales process.
 • Your daily activity will include proactive communication (calls, emails, LinkedIn messages, meetings) to reach new and current organizers, develop the customer portfolio, and strengthen existing relationships.
 • You will set up meetings with potential clients and will be tasked with understanding their goals, budget, challenges, and current event management processes (e.g., ticket sales, bar payments, event access).
 • Based on client needs/requirements, you will prepare presentations, and collaboration proposals, and negotiate the terms of contracts and commercial offers.
 • You will keep track of daily sales activity and update client information in CRM. You collaborate with the management team to understand how the data collected can be used to improve the sales and marketing process further.
 • You will report weekly/monthly on the KPI objectives set by the management team.
 • You will constantly analyze the event market and monitor competitors
 • You will regularly keep in touch with our clients offering support, information, and guidance to strengthen the partnership and ensure they receive our best services.
 • You contribute to our product and service development strategies by identifying market requirements and opportunities.

 

Who are we looking for?

 • You have at least 2 years of experience in sales and partnership development.
 • Having excellent connections in the event industry or proven experience in the live events industry, as an event organizer or marketing manager, is a major advantage;
 • You have a proven track record of achieving and exceeding targets; with a results-oriented mindset and motivated by achieving goals.
 • You have effective communication and presentation skills, with the ability to demonstrate the offered software solutions and their benefits;
 • You have strong negotiation skills and experience in establishing new partnerships, with the ability to identify and prioritize target market segments.
 • You have excellent communication, organization, and persuasion skills, with the ability to build relationships and develop opportunities throughout the event industry.
 • You have time management skills and can effectively prioritize;
 • You have experience using CRM and reporting tools (MS Excel); You quickly adapt to new technologies and applications.
 •  You are an ambitious, energetic, and positive person, capable of using your initiative, as well as working within a team.
 • You have excellent communication, both oral and written, in Romanian and English.

 

What do we offer?

 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Enjoy a competitive salary plus an attractive sales commission that recognizes your exceptional skills and dedication
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană.

 

Ce ne dorim?
In rolul de Sales Specialist, vei fi responsabil pentru creșterea vânzărilor pentru serviciile noastre și construirea de relații noi cu organizatori de evenimente din România si restul Europei, colaborând îndeaproape cu aceștia pentru a înțelege nevoile și provocările lor legate de evenimente și pentru a demonstra modul în care soluțiile Payvent pot satisface aceste nevoi.

Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale.

 

Ce vei face?

 • Vă trebui să atingi target-uri ambițioase. Vei urmări segmentele de piață vizate și vei identifica și crea liste de potențiali clienți, pentru a demara procesul de sales.
 • Activitatea ta zilnica vă include o comunicare proactiva (apeluri, e-mailuri, mesaje LinkedIn, întâlniri) pentru a ajunge la organizatori noi și actuali, cu scopul de a dezvolta portofoliul de clienți și a întări relațiile existente.
 • Stabilești întâlniri cu potențiali clienți și vei fi însărcinat să înțelegi obiectivele, bugetul, provocările pentru clienții potențiali precum și să înțelegi procesele lor actuale de gestionare a evenimentelor (ex vânzarea biletelor, plata la baruri, acces la eveniment)
 • Pe baza nevoilor / cerințele clienților întocmești prezentări, propuneri de colaborare și negociezi termenii contractelor și al ofertei comerciale.
 • Vei păstra evidenta activității zilnice de sales și vei updata informațiile legate de clienți în CRM. Colaborezi cu echipa de management pentru a înțelege cum datele pe care le-ai colectat pot fi folosite pentru a îmbunătăți în continuare procesul de sales și marketing.
 • Raportezi săptămânal / lunar legat de obiectivele KPI stabilite de echipa de conducere.
 • Analizezi în mod constant piață de evenimente și urmărești concurenții pentru a ne permite să prezentăm în mod corespunzător clienților potențiali.
 • Ții legătură în mod regulat cu clienții noștri oferind suport, informații și îndrumare pentru a consolida parteneriatul și pentru a te asigura că primesc cele mai bune servicii din partea noastră.
 • Contribui la strategiile noastre de dezvoltare a produselor și serviciilor prin identificarea cerințelor și oportunităților din piață.

 

Pe cine cautam?

 • Ai cel puțin 3 ani de experiență în vânzări și dezvoltarea parteneriatelor.
 • Reprezintă un avantaj major conexiuni în industria evenimentelor sau experiență dovedită în industria evenimentelor live, ca organizator de evenimente sau manager de marketing.
 • Ai un istoric dovedit de atingere și depășire a țintelor; cu o mentalitate orientată către rezultate și motivat de atingerea obiectivelor.
 • Ai abilități eficiente de comunicare și prezentare, cu capacitatea de a demonstra soluțiile software oferite și beneficiile acestora;
 • Ai abilități puternice de negociere și experiență în stabilirea de noi parteneriate, cu capacitatea de a identifica și prioritiza segmentele de piață țintă.
 • Ai abilități excelente de comunicare, organizare și persuasiune, cu capacitatea de a construi relații și de a dezvolta oportunități în întreaga industrie a evenimentelor.
 • Ai abilități de gestionare a timpului și poți prioritiza eficient;
 • Ai experiență în utilizarea instrumentelor CRM și de raportare (MS Excel); te adaptezi rapid la tehnologii și aplicații noi.
 • Ești o persoană ambițioasă, energică și pozitivă, capabilă să folosească inițiativa ta, precum și să lucrezi în echipă.
 • Ai o comunicare foarte bună, atât orală, cât și scrisă, în limba română și engleză.

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Orar flexibil, ne întâlnim la birou începând cu ora 10 dimineața
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)