Location Bucuresti, Romania Job type Full-time
(RO version below)

 

Who are we?
We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.
In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

Who are we looking for?
As a Logistics Specialist at Payvent, you will play a crucial role in managing our hardware fleet, ensuring their technical integrity, and preparing them for events. You will be responsible for various warehouse tasks, including device management, warranty/service, card management, device preparation for events, and ensuring a smooth run of our internal processes.
This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?
 • Take ownership of asset management processes, proactively identifying areas for improvement and implementing efficient processes to optimize asset utilization and cost-effectiveness
 • Manage warehouse devices, including technical verification, software updates, firmware maintenance, shipping, cleaning, charging, and preparation for events.
 • Maintain comprehensive records of all assets and inventory, including movement tracking, regular audits, and database updates for accurate asset management
 • Administer card & wristband inventory, monitor stock levels, place orders with suppliers, and coordinate deliveries to meet operational needs
 • Collaborate with internal stakeholders to address asset-related issues, fulfil equipment requests, and provide support for office operations.
 • Handle procurement of consumables, additional devices, accessories, and other supplies for the office, ensuring timely availability and stock management
 • Supervise and document all Payvent office equipment, including laptops, car fleet, phones, monitors, and other assets, ensuring proper organization and documentation
 • Oversee the Payvent car fleet, including maintenance schedules, fuel management, and usage documentation to ensure efficient operation and compliance with policies

 

Who are we looking for?
 • Previous experience in warehouse management or a related field
 • Familiarity with technical equipment and devices
 • Excellent organizational and multitasking skills
 • Ability to use MS Excel or Google Sheets
 • You have excellent communication, both oral and written, in Romanian and English.
 • Driver’s license (B category)
 • Strong attention to detail
 • Ability to work efficiently in a fast-paced environment
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Effective communication skills
 • Problem-solving abilities

 

What do we offer?
 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Competitive salary and performance-based incentives
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană.

 

Pe cine cautam?
În calitate de Logistics Specialist, vei juca un rol în gestionarea flotei noastre de echipamente, asigurându-te de integritatea lor tehnică și pregătindu-le pentru evenimente. Vei fi responsabil pentru implementarea procedurilor interne specifice, pregătirea dispozitivelor pentru evenimente si monitorizarea stocului existent de dispozitive/brațări/carduri.

Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale

 

Ce vei face?

 • Asigură gestionarea proceselor legate de dispozitive, identificând proactiv domeniile care pot fi îmbunătățite și implementând procese eficiente pentru optimizarea utilizării activelor și eficacitatea costurilor.
 • Gestionează dispozitivele din depozit, inclusiv verificarea tehnică, actualizările de software, expedierea, curățarea, încărcarea și pregătirea pentru evenimente.
 • Menține înregistrări actualizate ale tuturor dispozitivelor și inventarului, inclusiv urmărirea mișcărilor, audituri regulate și actualizările bazei de date pentru o gestionare precisă a dispozitivelor.
 • Administrează inventarul de carduri și brățări, monitorizează nivelurile de stoc, plasează comenzi la furnizori și coordonează livrările pentru a satisface nevoile operaționale.
 • Colaborează cu departamentele interne pentru a îndeplini cererile legate de echipamente și pentru a oferi suport pentru operațiunile de birou.
 • Se ocupă de achiziționarea bunurilor consumabile, a dispozitivelor suplimentare, a accesoriilor și a altor materiale pentru birou, asigurând disponibilitatea și gestionarea stocurilor în timp util.
 • Supraveghează și documentează toate echipamentele de birou, inclusiv laptopuri, flota auto, telefoane, monitoare și alte active, asigurând organizarea și documentarea corectă.

 

Pe cine cautam?

 • Experiență anterioară în gestionarea de mărfuri sau într-un domeniu similar
 • Excelente abilități de organizare și multitasking
 • Capacitatea de a utiliza MS Excel sau Google Sheets
 • Permis de conducere (categoria B)
 • Comunicare foarte buna, orală și scrisă, în romana și engleză.
 • Atenție sporită la detalii
 • Capacitatea de a lucra eficient într-un mediu cu ritm alert
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă
 • Abilități de rezolvare a problemelor

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Orar flexibil, ne întâlnim la birou începând cu ora 10 dimineața
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)
This job is Filled