Location Bucuresti, Cluj-Napoca, Romania, Timisoara Job type Part-time
(RO version below)
Who are we?
We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.
In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.
Who are we looking for?
The main focus of this role is to help deliver our onsite event solutions including cashless payments, access control and ticketing across our client portfolio and provide them the best possible experience.
This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.
What will you do?
In collaboration with the Event Project Manager, you will be responsible for the following missions:
 • Prepare and deploy equipment according to the project plan provided by the Project Manager
 • Ensure the integrity and optimal functioning of the equipment throughout the duration of the event
 • Train the organizer’s teams in our applications (cashless payments, ticketing and access control)
 • Provide answers to questions received from participants or organizer team members during the event
 • Collect and share feedback from the organizer’s team or participants to improve our services
 • Keep up to date with the latest updates of our services by participating in our training course
Who are we looking for?
 • Familiarity with technical equipment and devices
 • Excellent organizational and multitasking skills
 • Ability to use MS Excel or Google Sheets
 • You have excellent communication, both oral and written, in Romanian and English.
 • Good to have a valid driver’s license (B category)
 • Strong attention to detail
 • Ability to work efficiently in a fast-paced environment
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Effective communication skills
 • Problem-solving abilities

 

What do we offer?
 • Become a valuable member of the startup with the most explosive growth in the events industry
 • Opportunities for professional development and advancement within the organization
 • Be part of Attend hottest events and festivals in Romania and Europe
 • Competitive salary

 


 

Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană.

 

Pe cine cautam?

In calitate de Field Agent, vei juca un rol crucial in implementarea serviciilor noastre de ticketing, access control si cashless payments către tot portofoliul nostru de Parteneri  si te vei asigura că primesc cele mai bune servicii din partea noastră.

Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale.

 

Ce vei face?

În colaborare cu echipa de Project Managers, vei fi responsabil pentru următoarele:

 • Pregătirea și implementarea echipamentului conform planului de proiect furnizat de Managerul de Proiect
 • Asigurarea integrității și funcționării optime a echipamentului pe întreaga durată a evenimentului
 • Instruirea echipei organizatorului în aplicațiile noastre (plăți fără numerar, vânzare de bilete și controlul accesului)
 • Furnizarea de răspunsuri la întrebările primite de la participanți sau membrii echipei organizatorului în timpul evenimentului
 • Colectarea și partajarea feedback-ului de la echipa organizatorului sau participanți pentru a îmbunătăți serviciile noastre
 • Menținerea la curent cu cele mai recente actualizări ale serviciilor noastre prin participarea la cursurile noastre de pregătire

 

Pe cine căutăm?

 • Te adaptezi repede la utilizarea de tehnologii noi
 • Excelente abilități de organizare și multitasking
 • Capacitatea de a utiliza MS Excel sau Google Sheets
 • Reprezinta un avantaj sa deții permis de conducere (categoria B)
 • Comunicare foarte buna, orală și scrisă, în romana și engleză
 • Atenție sporită la detalii
 • Capacitatea de a lucra eficient într-un mediu cu ritm alert
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă
 • Abilități eficiente de comunicare
 • Abilități de rezolvare a problemelor

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startup ului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Mergi la cele mai tari evenimente și festivaluri din România si Europa
 • Salariu competitiv