Location Bucuresti, Romania Job type Full-time
(RO version below)

 

Who are we?
We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.
In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

What are we looking for?
As a Customer Service Advisor at Payvent, you will serve as the point of contact for customers using our platform. Your role involves offering assistance to costumers that need support in various issues.
This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?
1. Customer Interaction:
 • Manage customer relationships by handling inquiries, registrations, and issue resolutions via email, chat, social media, and occasionally by phone
 • Prioritize cases and find the best and quickest methods for resolution
 • Collaborate effectively with internal teams to provide the best customer support
 • Address challenging customer situations promptly and ask for feedback for service improvement
 • Provide technical feedback to enhance the customer experience and report any errors or issues promptly
 • Back-office assistance for Sales and Management teams
 • Occasionally, act as backup for Client Success team.

 

2. Client Success (act as backup):
 • Provide post-sale assistance
 • Maintain updated internal databases
 • Offer technical support and detailed guidance on platform functionalities
 • Prepare specific documents and reports

 

Who are we looking for?
 • Experience in similar roles  (ex. Customer Support, 2 years min)
 • Prior exposure to the events industry or related fields.
 • You have excellent communication, both oral and written, in Romanian and English.
 • Strong communication and interpersonal skills with attention to detail
 • Effective time management skills with the ability to prioritize tasks efficiently
 • Excellent problem-solving skills and critical thinking abilities
 • Quick adaptation to modern technologies and applications
 • Fast learner with confident decision-making abilities
 • Ambitious, energetic, and positive attitude with the ability to work independently and within a team

 

What do we offer?
 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Competitive salary and performance-based incentives
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locatii. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană

 

Ce ne dorim?
In calitate de Customer Service Advisor, vei fi punctul central de contact pentru clienții care utilizează serviciile de ticketing/cashless payments oferite de Payvent. Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale.

 

Ce vei face?

 • Vei menține relația cu clienții platformei prin preluarea, înregistrarea și rezolvarea solicitărilor clienților din email / chat / rețele sociale / telefon.
 • Vei prioritiza cazurile și vei identifica cele mai bune și rapide metode de rezolvare a cazurilor.
 • Ai capacitatea de a comunica eficient și de a lucra cu echipele interne pentru a oferi clientului cel mai bun suport posibil.
 • Ai capacitatea de a gestiona situați dificile ale clienților, de a răspunde prompt la nevoile lor și de a solicită feedback pentru a îmbunătăți serviciile.
 • Vei oferi feedback echipei tehnice pentru a îmbunătăți experiența pentru clienți și vei raporta la timp orice erori descoperite sau raportate de clienți.\
 • Vei lucra îndeaproape cu departamentele de Sales si Client Success.
 • Ocazional, vei acoperi din activitățile pentru echipa de Client Success.

Client Succes (back-up)

 • Oferirea de asistență post-vânzare
 • Menținerea CRM cu date interne actualizate
 • Oferirea de suport tehnic și îndrumare detaliată privind funcționalitățile platformei
 • Pregătirea de documente și rapoarte specifice

 

Pe cine cautam?

 • Ai cel puțin 2 ani de experiență în Customer Support
 • Ai experiență în utilizare CRM și instrumente de raportare (MS Excel);
 • Ai o comunicare foarte buna, orală și scrisă, în romana și engleză.
 • Ai abilități de comunicare eficientă și relaționare
 • Ai abilități de gestionare a timpului și de a stabili priorități în mod eficient
 • Îți place sa găsești soluții in situații complexe
 • Te adaptezi rapid la noi tehnologii și aplicații
 • Ești o persoană ambițioasă, energică și pozitivă, cu capacitatea de a lua decizii și de a lucra eficient în cadrul unei echipe

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Orar flexibil, ne întâlnim la birou începând cu ora 10 dimineața
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)