Location Bucuresti, Romania Job type Full-time

(RO version below)

 

Who are we?

We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.

In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

Who are we looking for?

As a Client Success Specialist at Payvent, you will be the primary point of contact for all Partners using our event solutions, including event organizers and venue managers. Your role involves delivering and implementing solutions for our entire partner portfolio, both domestically and internationally.

This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?

 • You will provide post-sales assistance to event organizers for the correct implementation of contracted services and ensure that contractual requirements are met on time.
 • You will communicate with Partners, offering technical support, information, and guidance to strengthen the partnership and ensure they receive the best services from us.
 • You will keep our CRM system updated with information about Partners and their activities and assist them in configuring events according to the instructions received.
 • You will work closely with sales and customer support departments to ensure a high level of accuracy and excellence in the relationship with partners.
 • You will collect feedback and contribute to the development of the business relationship by identifying Partners’ needs and offering new complementary services from the company’s portfolio.
 • You will follow internal procedures to manage all administrative aspects arising from contractual obligations with partners (contracts, annexes, invoices, reports, statements, etc.).
 • As needed, you will travel to events and participate in the implementation of contracted services for partners.

 

Who are we looking for?

 • Experience in similar roles (2 years min)
 • Prior exposure to the events industry or related fields.
 • You have excellent communication, both oral and written, in Romanian and English.
 • Strong communication and interpersonal skills with attention to detail
 • Effective time management skills with the ability to prioritize tasks efficiently
 • Excellent problem-solving skills and critical thinking abilities
 • Quick adaptation to modern technologies and applications
 • Fast learner with confident decision-making abilities
 • Ambitious, energetic, and positive attitude with the ability to work independently and within a team

 

What do we offer?

 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Competitive salary and performance-based incentives
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


 

Cine suntem?
Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România.Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană

 

Ce ne dorim?
In calitate de Client Success Specialist vei fi punctul principal de contact pentru toți Partenerii care utilizează soluțiile noastre pentru evenimente, inclusiv organizatorii de evenimente și managerii de locații. Rolul tău implică livrarea și implementarea soluțiilor pentru întregul portofoliu de Parteneri, atât la nivel național, cât și internațional.

Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale.

 

Ce vei face?

 • Vei oferi asistență post-vânzare pentru organizatorii de evenimente pentru implementarea corecta a serviciilor contractate și te vei asigura ulterior că cerințele contractuale sunt îndeplinite la timp.
 • Vei tine legătură în mod regulat cu Partenerii oferind suport tehnic, informații și îndrumare pentru a consolida parteneriatul și pentru a te asigura că primesc cele mai bune servicii din partea noastră.
 • Vei menține actualizat sistemul nostru CRM cu informații despre Parteneri și activitatea lor și îi vei ajuta la configurarea evenimentelor conform instrucțiunilor primite.
 • Vei lucra îndeaproape cu departamentele de vânzări si suport clienți pentru asigurarea unui nivel ridicat de acuratețe si excelenta in relația cu Partenerii.
 • Vei colecta feedback și contribui la dezvoltarea relației comerciale prin identificarea nevoilor Partenerilor prin oferirea de noi servicii complementare din portofoliul companiei.
 • vei urmări procedurile interne pentru a  gestiona toate aspectele administrative care decurg din obligațiile contractuale cu Partenerii (contracte, anexe, facturi, rapoarte, declarații etc.).
 • După caz, vei călători la evenimente și vei participa la implementarea serviciilor contractate de Parteneri.
 • In situații excepționale, vei acoperi o parte din activitatea de Customer Support.

 

Pe cine cautam?

 • Ai cel puțin 2 ani de experiență în Account Management
 • Ai experiență în utilizare CRM și instrumente de raportare (MS Excel);
 • Ai o comunicare foarte buna, orală și scrisă, în romana și engleză.
 • Ai abilități de comunicare eficientă și relaționare
 • Ai abilități de gestionare a timpului și de a stabili priorități în mod eficient
 • Îți place sa găsești soluții in situații complexe
 • Te adaptezi rapid la noi tehnologii și aplicații
 • Ești o persoană ambițioasă, energică și pozitivă, cu capacitatea de a lua decizii și de a lucra eficient în cadrul unei echipe

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)